VIES API – formát JSON pre vrátené odpovede je teraz k dispozícii!

Vážení zákazníci,

Radi by sme všetkých informovali viesapi.eu zákazníkom, ktorým sme pre splnenie ich potrieb implementovali možnosť získať odpoveď konzistentnú so štruktúrou JSON po odoslaní dotazu priamo na poskytnutú Rozhranie REST API.

Nová verzia API bola implementovaná do produkčného a testovacieho prostredia a pokrývala všetky aktuálne dostupné funkcie.

Podrobnosti o tom, ako získať odpoveď JSON, sú popísané v rozhraní REST API dokumentačnú stránku.

Tím VIES API