VIES API – format JSON dla zwracanych odpowiedzi już dostępny!

Drodzy Klienci,

Chcielibyśmy wszystkich poinformować viesapi.eu klientów, którzy na ich potrzeby wdrożyliśmy możliwość uzyskania odpowiedzi zgodnej ze strukturą JSON po przesłaniu zapytania bezpośrednio na podany adres Interfejs API REST.

Nowa wersja API została wdrożona w środowisku produkcyjnym i testowym i objęła wszystkie aktualnie dostępne funkcje.

Szczegóły dotyczące sposobu uzyskania odpowiedzi JSON opisano w interfejsie API REST strona z dokumentacją.

Zespół API VIES