VIES API – JSON-format för returnerade svar nu tillgängligt!

Kära kunder,

Vi vill informera alla viesapi.eu kunder som för att möta deras behov har vi implementerat möjligheten att få ett svar som överensstämmer med JSON-strukturen efter att ha skickat en förfrågan direkt till den tillhandahållna REST API-gränssnitt.

Den nya versionen av API:et implementerades i produktions- och testmiljöerna och täckte alla för närvarande tillgängliga funktioner.

Detaljer om hur man får JSON-svaret beskrivs på REST API dokumentationssida.

VIES API Team