VIES API — tagad pieejams JSON formāts atgrieztajām atbildēm!

Cienījamie klienti!

Vēlamies informēt visus viesapi.eu klientiem, kuri, lai apmierinātu viņu vajadzības, esam ieviesuši iespēju saņemt JSON struktūrai atbilstošu atbildi pēc vaicājuma nosūtīšanas tieši uz norādīto REST API saskarne.

Jaunā API versija tika ieviesta ražošanas un testēšanas vidē un aptvēra visas pašlaik pieejamās funkcijas.

Sīkāka informācija par JSON atbildes saņemšanu ir aprakstīta REST API dokumentācijas lapa.

VIES API komanda