Ako používať aplikáciu VIES Checker na overenie IČ DPH EÚ vo VIES?

Pozrite si, ako automaticky a hromadne overiť status DPH v EÚ spoločností v VIES systému pomocou VIES Checker.

Aplikácia VIES Checker umožňuje načítať akýkoľvek CSV súbor na kontrolu subjektov (dodávateľov), ktorých IČ DPH EÚ sú uložené v CSV súbore z hľadiska ich stavu v systéme VIES.

Podrobnosti o inštalácii, konfigurácii a používaní sú popísané priamo na Aplikácia VIES Checker stránku.

Aplikácia nevyžaduje inštaláciu a administrátorské práva na spustenie. Môžete si ho stiahnuť z Stiahnuť ▼ stránku.