Jak korzystać z aplikacji VIES Checker do sprawdzania numerów VAT UE w VIES?

Zobacz, jak automatycznie i zbiorczo weryfikować status VAT UE firm w VIES system za pomocą programu VIES Checker.

Aplikacja VIES Checker umożliwia wczytanie dowolnego pliku CSV w celu sprawdzenia podmiotów (kontrahentów), których numery VAT UE są zapisane w pliku CSV pod kątem ich statusu w systemie VIES.

Szczegóły instalacji, konfiguracji i użytkowania opisane bezpośrednio na Aplikacja VIES Checker strona.

Aplikacja nie wymaga instalacji i uprawnień administratora do uruchomienia. Możesz go pobrać z Ściągnij strona.