Πώς να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή VIES Checker για την επικύρωση αριθμών ΦΠΑ ΕΕ στο VIES;

Παρακολουθήστε πώς να επαληθεύετε αυτόματα και ογκώδη την κατάσταση ΦΠΑ στην ΕΕ των εταιρειών στην VIES Σύστημα χρησιμοποιώντας το VIES Checker.

Η εφαρμογή VIES Checker σάς επιτρέπει να φορτώσετε οποιοδήποτε αρχείο CSV για να ελέγξετε οντότητες (εργολάβους), των οποίων οι αριθμοί ΦΠΑ ΕΕ αποθηκεύονται σε αρχείο CSV ως προς την κατάστασή τους στο σύστημα VIES.

Λεπτομέρειες εγκατάστασης, διαμόρφωσης και χρήσης που περιγράφονται απευθείας στο Εφαρμογή VIES Checker σελίδα.

Η εφαρμογή δεν απαιτεί εγκατάσταση και δικαιώματα διαχειριστή για να εκτελεστεί. Μπορείτε να το κατεβάσετε από το Κατεβάστε σελίδα.