Πώς να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή VIES Checker για την επικύρωση αριθμών ΦΠΑ ΕΕ στο VIES;

How to use VIES Checker Application to validation EU VAT numbers in VIES? Watch how to automatically and bulky verify EU VAT status of companies in the VIES system using VIES Checker. VIES Checker application allows you to load any CSV file to check entities (contractors), whose EU VAT numbers Διαβάστε περισσότερα…