Πώς να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή VIES Checker για την επικύρωση αριθμών ΦΠΑ ΕΕ στο VIES;

Πώς να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή VIES Checker για την επικύρωση αριθμών ΦΠΑ ΕΕ στο VIES; Παρακολουθήστε πώς να επαληθεύετε αυτόματα και ογκώδη την κατάσταση ΦΠΑ στην ΕΕ των εταιρειών στο σύστημα VIES χρησιμοποιώντας το VIES Checker. Η εφαρμογή VIES Checker σάς επιτρέπει να φορτώσετε οποιοδήποτε αρχείο CSV για να ελέγξετε οντότητες (εργολάβους), των οποίων οι αριθμοί ΦΠΑ ΕΕ Διαβάστε περισσότερα…