Kära kunder,

Vi vill informera dig om att priserna på alla standardplaner (prenumeration) från och med den 1 januari 2024 ändras i enlighet med tabellen nedan:

Börja

Företag

Professionell

10 €

30 €

50 €

0,03 €/förfrågan (*)

0,02 €/förfrågan (*)

0,01 €/förfrågan (*)

(*) Avgifter för enstaka förfrågningar kommer att debiteras oförändrade, först efter att gränsen för antalet förfrågningar (förfrågningar) som härrör från den valda planen har överskridits.

Priserna för individuella planer förblir oförändrade – alla kunder som för närvarande har en individ prenumeration behålla sina nuvarande priser för slutförda förfrågningar (frågor).

Vi lägger också till möjligheten att göra årliga betalningar, som kommer att belönas med en rabatt på 30%.

Antalet förfrågningar (frågor) som är tillgängliga i standardplanerna (prenumerationer) ändras inte.

VIES API Team

Kategorier: Nyheter