Drodzy Klienci,

Informujemy, że od 1 stycznia 2024 roku ceny wszystkich planów standardowych (abonamentu) ulegają zmianie zgodnie z poniższą tabelą:

Uruchomienie

Biznes

Profesjonalny

10 €

30 €

50 €

0,03 €/zapytanie (*)

0,02 €/zapytanie (*)

0,01 €/zapytanie (*)

(*) Opłaty za pojedyncze żądanie będą naliczane w niezmienionej formie, dopiero po przekroczeniu limitu liczby żądań (zapytań) wynikającego z wybranego planu.

Ceny ustalone dla planów Indywidualnych pozostają bez zmian – dla wszystkich Klientów posiadających aktualnie Plan Indywidualny Subskrypcja zachowują dotychczasowe stawki za zrealizowane zgłoszenia (zapytania).

Dodajemy także możliwość dokonywania płatności rocznych, które nagradzane będą rabatem 30%.

Liczba żądań (zapytań) dostępnych w planach standardowych (abonamentach) nie ulega zmianie.

Zespół API VIES

Kategorie: Aktualności