Vážení zákazníci,

Dovoľujeme si Vás informovať, že od 1. januára 2024 sa menia ceny všetkých štandardných programov (predplatného) v súlade s nižšie uvedenou tabuľkou:

Začiatok

Podnikanie

Profesionálny

10 €

30 €

50 €

0,03 €/požiadavka (*)

0,02 €/požiadavka (*)

0,01 €/požiadavka (*)

(*) Poplatky za jednu požiadavku budú účtované nezmenené, až po prekročení limitu počtu žiadostí (dopytov) vyplývajúceho zo zvoleného plánu.

Ceny stanovené pre Individuálne programy zostávajú nezmenené – všetci Zákazníci, ktorí majú aktuálne Jednotlivca predplatné zachovať ich aktuálne sadzby za dokončené požiadavky (dotazy).

Pridávame aj možnosť ročných platieb, ktoré budú odmenené zľavou 30%.

Počet požiadaviek (dopytov) dostupných v štandardných plánoch (predplatných) sa nemení.

Tím VIES API

Kategórie: správy