MS_MAX_CONCURRENT_REQ Fel för Tyskland (DE) EU-momsnummer

Kära kunder,

Dpå grund av det stora antalet rapporter som du skickat angående oförmågan att verifiera entreprenörer i VAT Information and Exchange System (VIES), som använder det tyska EU VAT-numret (DE), vill vi presentera det officiella svaret från VIES tekniska supportteam.

Nedan är vår fråga:

Vi har märkt att det under lång tid, när man frågar via API, där har varit mycket allvarliga problem med inhämtning av information om status som momsbetalare för entreprenörer från Tyskland (MS_MAX_CONCURRENT_REQ-fel).

Kan du förbättra kvaliteten på API-svar för frågor om tyska entreprenörer (som innehåller prefixet "DE")?

Vi vill tacka er så mycket å våra kunders vägnar som vill kunna effektivt verifiera entreprenörer från Tyskland.

och fullständigt svar:

Kära användare,

Tack för att du kontaktade oss VIES/Web-teamet.

Med denna möjlighet vill vi informera dig om några grundläggande delar av VIES-på-webben (Svära) tjänst.

VoW-applikationen (hela VIES-systemet) fungerar på basis av realtidsutbyten. Varje valideringsbegäran som du skickar till VoW vidarebefordras i realtid till det nationella VIES-systemet för relevant administration.

Detta nationella system utför valideringen mot sin nationella databas och skickar resultatet tillbaka till VoW, som visar det för dig. Om den nationella delen av VIES inte är tillgänglig kommer du att få ett motsvarande svar (du kan också hänvisa till https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/#/help ).

VIES webbsystem är designat för enstaka förfrågningar. Eftersom det inte finns någon central vies webbdatabas skulle svaret från motsvarande nationella databas variera från 1 till flera sekunder.

Dock, det finns en begränsning för de samtidiga förfrågningar som hanteras av VoW. Det finns en maximalt antal samtidiga förfrågningar systemet kan hantera. Om systemet tar emot en ny begäran och det maximala antalet samtidiga förfrågningar nås, avvisas begäran.

De maximalt antal samtidiga förfrågningar är inte kopplad till en specifik IP. Det är en global räkning för alla användare. Dessutom adresserar MAX Concurrent-begränsningarna både VoW övergripande såväl som varje medlemsstat separat och för varje typ av valideringsbegäran, nämligen Manual (INT), SOAP (API), REST (API) såväl som BATCH.

På begäran från vissa nationella förvaltningar kan vi tyvärr inte avslöja den exakta nivån på tröskelvärdena i VoW.

Varje gång det finns ett liknande problem utför vårt tekniska team en analys i nära kontakt med alla inblandade parter för att identifiera grundorsaken som skapar dessa tillfälligt otillgänglighetsproblem.

Tänk på att denna otillgänglighet vanligtvis inte varar för länge.

Varje gång ett sådant problem uppstår, föreslår vi att du skickar in dina förfrågningar igen och det tar tid mellan valideringsförfrågningarna (några sekunder eller minuter).

Tänk dessutom på att VIES-on-the-web-tjänsten som du använder för att skicka förfrågningar består av en central komponent och 28 nationella komponenter (en för varje medlemsstat).

När du gör en valideringsbegäran, den centrala komponenten i tjänsten, vidarebefordrar den i realtid till den nationella VIES för relevant skatteförvaltning.

Eftersom webbapplikationen (hela VIES-systemet) fungerar på basis av realtidsutbyten måste alla komponenter i VIES (den centrala och 28 nationella) vara tillgängliga för att en validering ska kunna utföras.

Kommissionen ansvarar för den centrala delen av tjänsten och medlemsstaterna för de nationella delarna av VIES.

När du står inför en otillgänglighet för tjänsten kan detta bero på problem med en av VIES-komponenterna.

Varje nationell momsförvaltning upprätthåller sin egen databas och är juridiskt ansvarig för att hålla sitt nationella system uppdaterat och tillgängligt.

Kommissionen övervakar noggrant de nationella systemens prestanda och agerar med nationella förvaltningar för att säkerställa bästa möjliga tillgänglighet för webbtjänsten.

Trots våra ansträngningar kan det finnas tillfällen då vissa nationella tjänster är otillgängliga, eller svarstiden är långsam.

Som kanske redan vet varar det nationella systemets otillgänglighet inte särskilt länge.

I ditt fall, den tyska (DE) den nationella VIES-komponenten har stått inför tillfälliga otillgänglighetsproblem ett bra tag.

För din information är vi medvetna om problemet. Den behöriga avdelningen för tysk Skatteverket arbetar mot en lösning. Problemet är under utredning av alla inblandade behöriga team.

Tänk också på att det finns schemalagda otillgänglighetsförskjutningar av tjänsten (t.ex. av underhållsskäl eller uppdatering av databaserna).

För eventuella schemalagda otillgänglighetsskift kan du konsultera HJÄLP-sidan i VoW: https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/#/help

Dessutom, för en liveövervakning av alla 28 EU nationella VIES-komponenter, kan du konsultera avsnittet "MSA / XI Availability" på sidan "Self-Monitoring" i VoW (https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/#/self-monitoring)

Varje gång ett sådant problem uppstår föreslår vi att du skickar in din begäran igen någon gång senare.

Vi ber om ursäkt för eventuella besvär.

Kontakta oss om du har ytterligare problem.

Vänliga Hälsningar

ITSM VIES/Web Technical Support Team

"ITSM3 TES är en kontrakterad supportpartner för Europeiska kommissionens IT Service Management. Detta e-postmeddelande är ett svar på ditt meddelande som skickats till TAXUD-VIESWEB@ec.europa.eu e-post. Svar från kontaktorn är på uppdrag och enligt policyriktlinjer från GD TAXUD, men inte bindande för Europeiska kommissionen.”

Jobba runt:

För närvarande är den enda lösningen vi ser som fungerar att skicka förfrågningar (EU-momsnummer som börjar med DE) utanför rusningstid, dvs 18.00 – 8.00

VIESAPI Team