MS_MAX_CONCURRENT_REQ Fout voor Duitsland (DE) EU BTW-nummers

Beste klant,

Dvanwege het grote aantal door u verzonden rapporten over het niet kunnen verifiëren van aannemers in de Btw-informatie- en uitwisselingssysteem (VIES), die het Duitse EU-btw-nummer (DE) gebruiken, willen wij u graag het officiële antwoord van het technische ondersteuningsteam van VIES presenteren.

Hieronder staat onze vraag:

Dat merken wij al langere tijd bij het bevragen via API zijn zeer ernstige problemen geweest met het verkrijgen van informatie over de BTW-belastingbetalerstatus voor aannemers uit Duitsland (MS_MAX_CONCURRENT_REQ-fout).

Kunt u de kwaliteit van de API-reacties op vragen over Duitse aannemers (met het voorvoegsel “DE”) verbeteren?

Namens onze klanten willen wij u hartelijk bedanken voor het efficiënt kunnen verifiëren van aannemers uit Duitsland.

en volledig antwoord:

Beste gebruiker,

Bedankt dat u contact met ons opneemt, het VIES/Web-team.

Wij willen u graag van de gelegenheid gebruik maken om u te informeren over enkele basiselementen van de VIES-op-het-web (Gelofte) dienst.

De VoW-applicatie (inderdaad het hele VIES-systeem) werkt op basis van real-time uitwisselingen. Elk validatieverzoek dat u bij VoW indient, wordt in realtime doorgestuurd naar het nationale VIES-systeem van de betreffende administratie.

Dit nationale systeem voert de validatie uit op basis van zijn nationale database en geeft het resultaat terug aan VoW, die het aan u toont. Als het nationale deel van VIES niet beschikbaar is, krijgt u een overeenkomstig antwoord (u kunt ook verwijzen naar https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/#/help ).

Het VIES-websysteem is ontworpen voor individuele aanvragen. Omdat er geen centrale webdatabase bestaat, varieert het antwoord van de overeenkomstige nationale database van 1 tot enkele seconden.

Echter, er is een beperking op het aantal gelijktijdige verzoeken dat door VoW wordt afgehandeld. Er is een maximaal aantal gelijktijdige verzoeken het systeem aankan. Als het systeem een nieuw verzoek ontvangt en het maximale aantal gelijktijdige verzoeken is bereikt, wordt het verzoek afgewezen.

De maximaal aantal gelijktijdige verzoeken is niet gekoppeld aan een specifiek IP-adres. Het is een globale telling voor alle gebruikers. Bovendien hebben de MAX Concurrent-beperkingen zowel betrekking op de VoW in het algemeen als op elke lidstaat afzonderlijk en voor elk type validatieverzoek, namelijk handmatig (INT), SOAP (API), REST (API) en BATCH.

Op verzoek van sommige nationale overheden kunnen we helaas het exacte niveau van de drempels voor VoW niet bekendmaken.

Telkens wanneer er zich een soortgelijk probleem voordoet, voert ons technisch team in nauw contact met alle betrokken partijen een analyse uit om de hoofdoorzaak te identificeren die deze tijdelijke onbeschikbaarheidsproblemen veroorzaakt.

Houd er rekening mee dat deze onbeschikbaarheid doorgaans niet al te lang duurt.

Elke keer dat een dergelijk probleem zich voordoet, raden we u aan uw verzoek(en) opnieuw in te dienen, met enige tijd tussen de validatieverzoeken (enkele seconden of minuten)..

Houd er bovendien rekening mee dat de dienst VIES-on-the-web waarmee u aanvragen indient, bestaat uit een centraal onderdeel en 28 nationale componenten (één voor elke lidstaat).

Wanneer u een validatieverzoek indient, stuurt het centrale onderdeel van de service dit in realtime door naar het nationale VIES van de relevante belastingdienst.

Omdat de webapplicatie (inderdaad het hele VIES-systeem) op basis van real-time uitwisselingen werkt, moeten alle componenten van de VIES (de centrale en de 28 nationale) beschikbaar zijn om een validatie uit te kunnen voeren.

De Commissie is verantwoordelijk voor het centrale onderdeel van de dienst en de lidstaten voor de nationale onderdelen van het VIES.

Wanneer u te maken krijgt met een onbeschikbaarheid van de dienst, kan dit te wijten zijn aan problemen met een van de VIES-componenten.

Elke nationale BTW-administratie onderhoudt zijn eigen databank en is wettelijk verantwoordelijk om zijn nationale systeem up-to-date en beschikbaar te houden.

De Commissie houdt de prestaties van de nationale systemen nauwlettend in de gaten en werkt samen met de nationale overheden om de hoogste beschikbaarheid van de webdienst te garanderen.

Ondanks onze inspanningen kunnen er momenten zijn waarop dit zeker het geval is nationale diensten zijn niet beschikbaar, of de responstijd is traag.

Zoals wellicht al bekend is, duurt de onbeschikbaarheid van het nationale systeem niet lang.

In jouw geval, de Duitser (DE) De nationale VIES-component kampt al een tijdje met tijdelijke onbeschikbaarheidsproblemen.

Ter informatie: wij zijn op de hoogte van het probleem. De bevoegde afdeling van de Duits De Belastingdienst werkt aan een oplossing. Het probleem wordt onderzocht door alle betrokken bevoegde teams.

Houd er ook rekening mee dat er geplande onbeschikbaarheidsverschuivingen van de service zijn (bijvoorbeeld vanwege onderhoudsredenen of het bijwerken van de databases).

Voor eventuele geplande onbeschikbaarheidsdiensten kunt u de HELP-pagina van de VoW raadplegen: https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/#/help

Bovendien kunt u voor live monitoring van alle 28 nationale VIES-componenten van de EU de sectie “MSA / XI Beschikbaarheid” raadplegen op de pagina “Zelfmonitoring” van de VoW (https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/#/self-monitoring)

Elke keer dat een dergelijk probleem zich voordoet, raden we u aan uw verzoek enige tijd later opnieuw in te dienen.

Excuses voor het ongemak.

Neem contact met ons op als u nog vragen heeft.

Met vriendelijke groeten

ITSM VIES/Web technisch ondersteuningsteam

“ITSM3 TES is een gecontracteerde ondersteuningspartner voor het IT Service Management van de Europese Commissie. Deze e-mail is een antwoord op uw bericht aan de TAXUD-VIESWEB@ec.europa.eu e-mail. De antwoorden van de contactor zijn namens en in overeenstemming met de beleidsrichtlijnen van DG TAXUD, maar niet bindend voor de Europese Commissie.”

Tijdelijke oplossing:

Op dit moment is de enige oplossing die werkt het versturen van verzoeken (EU BTW-nummer beginnend met DE) buiten de spitsuren, dat wil zeggen 18.00 uur – 8.00 uur

VIESAPI-team