Pozývame vás, aby ste si prečítali príručku, v ktorej vám ukážeme, ako rýchlo a efektívne môžete skontrolovať dodávateľov v systéme VIES pomocou EU VAT Checker Application (GUI) k dispozícii na viesapi.eu portál.

Podrobný popis všetkých dostupných funkcií, ktoré je možné použiť vo VIES Checker, je súčasťou Dokumentácia tab.

Krok 1 – Stiahnutie aplikácie

Stiahnutie aplikácie je veľmi jednoduché, stačí prejsť na K stiahnutiu karta [1] a kliknite na EU VAT Application Checker (GUI) pre viac informácií resp Download tlačidlo [2] a spustite sťahovanie.

stiahnite si aplikáciu viesapi

Krok 2 – Spustenie aplikácie a načítanie súboru CSV

Po stiahnutí a rozbalení obsahu súboru ZIP spustite aplikáciu dvojitým kliknutím na viesapi-app.exe súbor.

Pozor! Aplikácia nevyžaduje inštaláciu a je možné ju spustiť pod účtom bežného používateľa.

Ak chcete načítať súbor, musíte kliknúť na Load file [3] z horného menu nastavte filtrovanie CSV súbory, vyberte test.csv súbor [4] a stlačte Open [5].

Vzorový súbor použitý v tomto návode je pripojený k balíku ZIP a je dostupný v adresári, kde bola aplikácia rozbalená.

načítať csv do nástroja na kontrolu viesapi

Krok 3 – Spustenie kontroly IČ DPH EÚ

Po načítaní súboru stačí stlačiť Start checking tlačidlo [6]:

Okno postupu [7] sa spustí, v ktorej sa po ukončení kontroly všetkých záznamov zobrazí stav celého procesu.

IČ DPH zákazníka overené vo VIES sa zobrazí v VIES Status stĺpec [8]:

načítať súbor csv do aplikácie viesapi

Po kliknutí na daný riadok [9], všetky informácie a stavy [11] súvisiaci s vybranou spoločnosťou sa zobrazí v Details [10] kartu, ako je znázornené na obrázku nižšie:

Podrobnosti o eu vat v aplikácii viesapi

Stlačením tlačidla Save results tlačidlo [12], môžete všetky získané údaje rýchlo uložiť ako hárok Excel.