Zveme vás k přečtení průvodce, ve kterém vám ukážeme, jak rychle a efektivně můžete zkontrolovat dodavatele v systému VIES pomocí EU VAT Checker Application (GUI) k dispozici na viesapi.eu portál.

Podrobný popis všech dostupných funkcí, které lze použít ve VIES Checker, je součástí Dokumentace tab.

Krok 1 – Stažení aplikace

Stažení aplikace je velmi snadné, stačí přejít na Stahování karta [1] a klepněte na EU VAT Application Checker (GUI) pro více informací popř Download knoflík [2] pro zahájení stahování.

stáhněte si aplikaci viesapi

Krok 2 – Spuštění aplikace a načtení CSV souboru

Po stažení a rozbalení obsahu souboru ZIP spusťte aplikaci dvojitým kliknutím na viesapi-app.exe soubor.

Pozornost! Aplikace nevyžaduje instalaci a lze ji provozovat pod účtem běžného uživatele.

Chcete-li načíst soubor, musíte kliknout na Load file [3] z horní nabídky nastavte filtrování CSV soubory, vyberte test.csv soubor [4] a stiskněte Open [5] knoflík.

Ukázkový soubor použitý v tomto tutoriálu je připojen k balíčku ZIP a je dostupný v adresáři, kde byla aplikace rozbalena.

načíst csv do kontroly viesapi

Krok 3 – Spuštění kontroly v EU DIČ

Po načtení souboru stačí stisknout Start checking knoflík [6]:

Průběžné okno [7] se spustí, ve kterém se po dokončení kontroly všech záznamů zobrazí stav celého procesu.

EU DIČ zákazníka ověřené ve VIES se zobrazí v VIES Status sloupec [8]:

načíst soubor csv do aplikace viesapi

Po kliknutí na daný řádek [9], všechny informace a stavy [11] související s vybranou společností se zobrazí v Details [10] karta, jak je znázorněno na obrázku níže:

Podrobnosti o eu v aplikaci viesapi

Stisknutím tlačítka Save results knoflík [12], můžete všechna získaná data rychle uložit jako excelový list.