Vi inbjuder dig att läsa guiden där vi visar hur snabbt och effektivt du kan kontrollera entreprenörer i VIES-systemet, med hjälp av EU VAT Checker Application (GUI) tillgänglig på viesapi.eu portal.

En detaljerad beskrivning av alla tillgängliga funktioner som kan användas i VIES Checker ingår i Dokumentation flik.

Steg 1 – Ladda ner applikationen

Att ladda ner applikationen är väldigt enkelt, gå bara till Nedladdningar flik [1] och klicka på EU VAT Application Checker (GUI) för mer information eller Download knapp [2] för att börja ladda ner.

ladda ner viesapi app

Steg 2 – Starta programmet och ladda CSV-filen

Efter att ha laddat ner och packat upp innehållet i ZIP-filen kör du programmet genom att dubbelklicka på viesapi-app.exe fil.

Uppmärksamhet! Applikationen kräver ingen installation och kan köras på en vanlig användares konto.

För att ladda en fil måste du klicka på Load file [3]-knappen från toppmenyn, ställ in filtreringen av CSV filer, välj test.csv fil [4] och tryck Open [5] knapp.

Exempelfilen som används i denna handledning är bifogad till ZIP-paketet och är tillgänglig i katalogen där programmet packades upp.

ladda csv till viesapi checker

Steg 3 – Starta incheckning av EU-momsnummer

När du har laddat filen trycker du bara på Start checking knapp [6]:

Ett förloppsfönster [7] kommer att startas, där, efter att ha kontrollerat alla poster, kommer status för hela processen att visas.

Kundens EU-momsnummer som verifierats i VIES kommer att visas i VIES Status kolumn [8]:

ladda csv-fil till viesapi-appen

Efter att ha klickat på en given rad [9], all information och status [11] relaterat till det valda företaget kommer att visas i Details [10] fliken, som visas i bilden nedan:

eu moms detaljer i viesapi app

Genom att trycka på Save results knapp [12], kan du snabbt spara alla erhållna data som ett Excel-ark.