Knižnica C/C++

Knižnica napísaná v jazyku C na použitie v aplikáciách C / C++, ktorá vám umožňuje kontrolovať a získavať údaje zo systému VIES spravovaného Európskou úniou. Podrobnosti o integrácii na stránke Dokumentácia.

PHP knižnica

Knižnica napísaná v PHP, ktorá vám umožňuje kontrolovať a získavať údaje zo systému VIES spravovaného Európskou úniou. Podrobnosti o integrácii na stránke Dokumentácia.

Knižnica JavaScript (Node.js).

Programovanie knižníc umožňuje vyhľadávať údaje podnikateľov na základe zadaného IČ DPH EÚ. Knižnica JavaScript (Node.js) vám umožňuje kontrolovať a sťahovať údaje zo systému VIES spravovaného Európskou úniou. Podrobnosti o integrácii na stránke Dokumentácia.

JAVA knižnica

Programovanie knižníc umožňuje vyhľadávať údaje podnikateľov na základe zadaného IČ DPH EÚ. Java knižnica vám umožňuje kontrolovať a sťahovať dáta zo systému VIES spravovaného Európskou úniou. Podrobnosti o integrácii na stránke Dokumentácia.