C/C++ библиотека

Библиотека, написана на C за използване в C / C ++ приложения, която ви позволява да проверявате и извличате данни от системата VIES, поддържана от Европейския съюз. Подробности за интеграцията на страницата Документация.

PHP библиотека

Библиотека, написана на PHP, която ви позволява да проверявате и извличате данни от системата VIES, поддържана от Европейския съюз. Подробности за интеграцията на страницата Документация.

JavaScript (Node.js) библиотека

Програмните библиотеки ви позволяват да търсите данни за предприемачи въз основа на въведения ДДС ЕС номер. JavaScript (Node.js) библиотека ви позволява да проверявате и изтегляте данни от системата VIES, поддържана от Европейския съюз. Подробности за интеграцията на страницата Документация.

JAVA библиотека

Програмните библиотеки ви позволяват да търсите данни за предприемачи въз основа на въведения ДДС ЕС номер. Java библиотека ви позволява да проверявате и изтегляте данни от системата VIES, поддържана от Европейския съюз. Подробности за интеграцията на страницата Документация.

Microsoft .NET библиотека (C #, Visual Basic, SQL Server, Access, Dynamics, FoxPro и други)

Програмните библиотеки ви позволяват да търсите данни за предприемачи въз основа на въведения ДДС ЕС номер. Microsoft .NET библиотека ви позволява да проверявате и изтегляте данни от системата VIES, поддържана от Европейския съюз. Подробности за интеграцията на страницата Документация.