Въведение

Приложението VIES Checker ви позволява да заредите всеки CSV файл и да проверите субектите (изпълнителите), които се появяват в този файл по отношение на текущото им състояние в VIES система.

Пуснатото приложение е успешно тествано в следните версии на MS Windows: 7/8/8.1/10 и 11. Приложението може да се инсталира както в 32-битова, така и в 64-битова версия на операционната система Windows.

Най-новата версия на приложението VIES Checker е винаги достъпна за изтегляне от Изтегли страница.

За да използвате приложението, трябва да създадете акаунт в viesapi.eu уебсайт и генерирайте ключ и неговия идентификатор. Процесът на регистрация и настройка на акаунт, както и генериране на ключове е описан на Документация уебсайт.

Активиране

След като изтеглите приложението и го запазите на диска на локалния компютър, разопаковайте ZIP архива. Приложението не изисква инсталация и може да бъде отворено с обикновен потребителски акаунт (не изисква права на администратор). Приложението се стартира след щракване върху viesapi-app.exe файл.

главното меню на vies checker

Конфигурация

След стартиране на приложението е необходимо да конфигурирате настройките веднъж. За да направите това, щракнете върху Settings бутон от главното меню.

В Identifier поле, въведете стойността, която е генерирана при създаването на акаунт в viesapi.eu портал – API Keys раздел, Identifier колона. Въпреки това, в Key поле, въведете стойността, която е генерирана при създаването на акаунт в viesapi.eu портал – API Keys раздел, Key колона.

vies checker api конфигуриране на ключ

Ако връзката с интернет се осъществява чрез прокси сървър, отидете на Proxy HTTP раздел, изберете Connect via the proxy server option below и попълнете полетата със съответните данни.

 

Описание на главното меню

Фигурата по-долу показва наличните бутони в главното меню на програмата:

 

Load file – позволява ви да изберете текстов файл в CSV формат. Форматът на реда е vatEU [, companyName], където:

  • vatEU – ДДС номер в ЕС, въз основа на който ще бъде извършена проверката на субекта,
  • companyName – Име на фирмата (по избор)

В случай на CSV файл, vatEU полето е задължително, а companyName е незадължително поле и не е задължително да присъства. Записът може да съдържа само ДДС номер в ЕС.

Съгласно CSV формата, текстовите полета трябва да бъдат оградени в кавички и разделени със запетая, напр.: „PL7171642051“, „КомпанияXYZ“

Delete selected – Изтрива всички избрани редове.

Delete all – Изтрива всички заредени редове от CSV файла.

Start checking – бутонът стартира проверката на всички избрани проверки. VIES статусът на данъкоплатеца може да бъде проверен за юридически лица, регистрирани в една от държавите-членки на Европейския съюз.

Save results – чрез натискане на бутона можете да запишете резултатите от проверките в XLS (Microsoft Excel) или текстов CSV файл.

Settings – извиква раздела за въвеждане на идентификатор и ключ.

Manage your account – натискането на бутона ви позволява бързо да отидете на страницата за вход в портала viesapi.eu.

Documentation – щракването върху връзката ще ви пренасочи към тази документация.

Contact като натиснете бутона, можете автоматично да създадете имейл.

Проверка на обектите, записани в CSV файла

За да проверите обектите, записани в CSV файла, изпълнете:

  1. Отворете CSV файла и заредете съдържанието му с помощта на Load file бутон.
  2. За да извършите проверката, натиснете Start checking бутон.

Ще се покаже прозорец, информиращ за напредъка на процеса на проверка:

съревновава се с групова проверкаКакто можете да видите на горната екранна снимка, приложението е много бързо, защото провери над 2000 записа във VIES за по-малко от 20 минути. Което дава производителност от 1,6 заявки в секунда. Все пак трябва да знаете, че работата на приложението зависи най-вече от наличността и стабилността на самата VIES система.

След като проверката приключи, избирането на конкретен ред активира визуализацията в десния панел на програмата (Details раздел):

приложение за групова проверка vies

Получените резултати могат да бъдат филтрирани чрез въвеждане на търсения текст в полето под името на дадена колона или записани в XLS (Microsoft Excel) или CSV текстов файл чрез натискане на Save results бутон.

Можете също да отидете на Account раздел по всяко време, където ще намерите:

  • Информация за действащия План.
  • Списък на функционалностите, налични в текущия план.
  • Статистика, свързана с извършени заявки от началото на месеца.

vies приложение за валидиране - акаунт