veis excel bulk validator

Vi är glada att kunna meddela att vårt MS Excel-tillägg har klarat alla nödvändiga tester och har publicerats i den officiella Microsoft-butiken: https://appsource.microsoft.com. Excel-tillägget låter dig snabbt och automatiskt kontrollera enheter (alla dina EU-leverantörer) med hjälp av Excel-kalkylbladet vad gäller deras nuvarande status i VIES-system.

En ny funktion är möjligheten att installera tillägget på Mac-datorer.

Vi påminner dig om att med användningen av tillägget kan du utföra alla funktioner som finns tillgängliga på vår webbplats, det vill säga:

  • Kontrollera statusen för EU-momsnummer entreprenörer i VIES-system
  • Få företagsdata som görs tillgänglig i VIES-system

Metoden att anropa enskilda funktioner beskrivs i detalj och med exempel på Dokumentationssida.

Därför uppmuntrar vi alla användare som använder de senaste versionerna av Excel att installera tillägget direkt från Microsofts butikswebbplats. Nedan är en lista över produkter som stöds:

  • Excel 2019 eller senare på Windows
  • Excel 2019 eller senare på Mac
  • Excel på Mac (Microsoft 365)
  • Excel på Windows (Microsoft 365)

Excel på Internet Användare av äldre versioner av Excel bör använda versionen av tillägget som finns på vår webbplats i Nedladdningsfliken och installera den i enlighet med instruktionerna som beskrivs.