EU VAT CLI/CMD Checker

VIES CLI/CMD Checker är en klientapplikation som möjliggör snabb och automatisk kontroll av enheter (entreprenörer) från kommandoradsnivån (CLI / CMD) vad gäller deras nuvarande status i VIES-systemet. Information om installation, konfiguration och användning beskrivs direkt på VIES Checker CLI/CMD-sidan.

EU VAT Application Checker (GUI)

VIES Checker-applikationen låter dig ladda vilken CSV-fil som helst för att kontrollera enheter (entreprenörer), vars EU-momsnummer sparas i CSV-filen vad gäller deras status i VIES-systemet. Installations-, konfigurations- och användningsdetaljer beskrivs direkt på VIES Checker Application-sidan.