EU PDV CLI/CMD Checker

VIES CLI/CMD Checker je klijentska aplikacija koja omogućava brzu i automatsku provjeru subjekata (izvođača) iz razine naredbenog retka (CLI/CMD) u pogledu njihovog trenutnog statusa u VIES sustavu. Pojedinosti o instalaciji, konfiguraciji i korištenju opisane izravno na stranici VIES Checker CLI/CMD.

Provjera prijave za EU PDV (GUI)

Aplikacija VIES Checker omogućuje učitavanje bilo koje CSV datoteke za provjeru subjekata (izvođača) čiji su EU PDV brojevi pohranjeni u CSV datoteci u pogledu statusa u VIES sustavu. Pojedinosti o instalaciji, konfiguraciji i korištenju opisane su izravno na stranici aplikacije VIES Checker.