Používaním aplikácie súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií v súlade s týmito zásadami. NETCAT Systemy Informatyczne („nás“, „my“ alebo „náš“) https://viesapi.eu a súvisiaci doplnok Excel dostupný v Obchod Microsoft AppSource. Uvedené budeme súhrnne označovať ako Biała lista podatników DPH, VIES, REGON službu a „Aplikáciu“. Táto stránka vás informuje o našich zásadách týkajúcich sa zhromažďovania, používania a zverejňovania osobných údajov, ktoré dostávame od používateľov aplikácie.

Osobné údaje a údaje o používaní

Táto aplikácia zhromažďuje niektoré osobné údaje a údaje o používaní od svojich používateľov.

Vlastník aplikácie:
Informácie o systéme NETCAT
ul. Zagłoby 21.10
02-495 Varšava, Poľsko
Tel: +48 222 199 199
www.netcat.pl

Zhromažďovanie a používanie informácií

Počas používania našej aplikácie vás môžeme požiadať, aby ste nám poskytli určité osobné údaje, ktoré možno použiť na kontaktovanie alebo identifikáciu. Osobne identifikovateľné informácie zahŕňajú iba vašu e-mailovú adresu („Osobné údaje“). Vaše osobné údaje (po zaslaní) používame iba na poskytovanie a zlepšovanie aplikácie a na to, aby sme vám oznamovali informácie o našich produktoch a službách a posielali faktúry. Protokoly používania a štatistiky používania sa zhromažďujú na ladenie a zlepšovanie aplikácií. Na generovanie faktúr používame aj číslo daňových informácií (NIP).

Typy zhromažďovaných údajov

Medzi typy osobných údajov, ktoré táto aplikácia zhromažďuje, patria: kontaktné údaje, údaje o používaní, adresa IP, geografická poloha, jazyk prehliadača, adresa hostiteľskej lokality, typ prehliadača, navštívené stránky. Ďalšie zhromaždené osobné údaje môžu byť opísané v iných častiach týchto zásad ochrany osobných údajov alebo vo vyhradenom vysvetľujúcom texte v súvislosti so zhromažďovaním údajov. Osobné údaje môže Používateľ bezplatne poskytnúť alebo ich môže zhromažďovať automaticky pri používaní tejto aplikácie. Neposkytnutie určitých Osobných údajov môže tejto Aplikácii znemožniť poskytovanie jej služieb. Používatelia sú zodpovední za akékoľvek Osobné údaje tretích strán získané, zverejnené alebo zdieľané prostredníctvom tejto aplikácie a potvrdzujú, že majú súhlas tretej strany s poskytnutím údajov Vlastníkovi. Rovnako ako mnohí prevádzkovatelia stránok, aj my zhromažďujeme informácie, ktoré váš prehliadač odošle vždy, keď navštívite našu Aplikáciu alebo prevádzkujete Aplikáciu („Údaje denníka“). Tieto údaje denníka môžu obsahovať informácie, ako je adresa internetového protokolu (“IP”) vášho počítača, typ prehliadača, verzia prehliadača, stránky našej aplikácie, ktoré navštívite, požadované operácie, čas a dátum vašej návštevy, čas strávený na tieto stránky a ďalšie štatistiky.

Bezpečnosť

Bezpečnosť vašich osobných údajov je pre nás dôležitá, ale pamätajte, že žiadny spôsob prenosu cez internet alebo spôsob elektronického ukladania nie je bezpečný 100%. Aj keď sa snažíme používať komerčne prijateľné prostriedky na ochranu vašich osobných údajov, nemôžeme zaručiť ich absolútnu bezpečnosť.

práva

Vaše osobné údaje uchovávame, kým nezrušíte svoj účet alebo nezrušíte naše predplatné. Po ukončení budeme uchovávať vaše informácie až 5 mesiacov pred ich vymazaním. Ak chcete opraviť svoje údaje, môžete sa kedykoľvek prihlásiť do svojho účtu a zmeniť informácie v profile. Ak chcete zatvoriť a odstrániť svoje údaje, pošlite e-mail na adresu contact@viesapi.eu z e-mailovej adresy, ktorá patrí účtu, ktorý sa odstraňuje. Máte právo na prístup, čo znamená, že nás môžete kedykoľvek kontaktovať, aby ste získali prehľad o tom, aké informácie o vás uchovávame. Ak máte akékoľvek sťažnosti alebo návrhy týkajúce sa spracovania našich údajov, neváhajte nás kontaktovať. Ak ste rezidentom EÚ, máte tiež právo podať formálnu sťažnosť miestnemu úradu na ochranu údajov.

Zmeny týchto zásad ochrany osobných údajov

Tieto Zásady ochrany osobných údajov môžeme z času na čas aktualizovať. Odporúčame vám, aby ste si tieto Zásady ochrany osobných údajov pravidelne prezerali kvôli prípadným zmenám.

Kontaktuj nás

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto Zásad ochrany osobných údajov, kontaktujte nás prostredníctvom https://www.viesapi.eu/contact  alebo contact@viesapi.eu

© 2022 – NETCAT Systemy Informatyczne | Pre podporu napíšte na contact@viesapi.eu alebo volajte na +48 222 199 199