V súčasnosti pracujeme na povolení platieb kartou pre predplatené transakcie. Ak už máte záujem o používanie viesapi.eu funkčnosť služby, prosím Stiahnuť ▼ knižnice alebo aplikácie podľa vášho výberu a otestujte ich na našom testovacie prostredie. Potom vytvoriť účet a pošlite správu na e-mailovú adresu uvedenú v Karta Kontakt. Váš účet prepneme do režimu spätnej platby. Určite napíš aké predplatné zaujíma ťa.