VIES Erän validointi

Äskettäin uusi erämenetelmä EU:n ALV-numeroiden validoimiseksi on ollut saatavilla Euroopan komission verkkosivustolla (VIES). Valitettavasti tällä hetkellä se on saatavilla vain GUI-tasolta. Tätä validointimenetelmää kuvattaessa olemme laatineet a kysely asiakkaillemme josta haluaisimme selvittää, oletko kiinnostunut erästä (epäsymmetrisestä) menetelmästä EU:n ALV-numeroiden varmentamiseen.

Erävahvistusvalikko sisältää kaksi alivalikkoa: Eräpyynnöt ja Erätulokset.

Eräpyyntö

The eräpyyntö sivu sisältää kaksi pääosaa:

a kuvausosio, joka selittää ominaisuuden ja tarjoaa malleja eräpyynnön syöttötiedostomuotoa varten;
a pyytää osio; mahdollistaa tiedoston lataamisen ja erävahvistuksen käynnistämisen kautta a Submit -painiketta.
Tärkeä ilmoitus: Lähetetyn paketin tietueiden enimmäismäärä on 100.
Graafinen käyttöliittymä, teksti, sovellus, sähköposti Kuvaus luodaan automaattisesti
Kuva 7: Eräpyynnöt

Pyynnön lähettämisen jälkeen käyttäjä ohjataan toiseen alivalikko sivu, joka paljastaa tulokset.

Erätulos

ThOn erän validoinnin tulossivu pääsee käsiksi joko uutta pyyntöä lähetettäessä tai suoraan alavalikon kautta.

12 - Erätulosten näyttö
Kuva 8: Erätulokset

.

Sivulla on kolme osiota:

a description osio, joka kuvaa ominaisuutta;
a search -osio, jonka avulla voit syöttää erätunnuksen päästäksesi vastaaviin tuloksiin. Tunnus on esitäytetty, kun sivulle siirrytään pyynnön lähettämisen kautta; seuraava virhe saattaa ilmetä haettaessa merkkiä:
 Tulokset on jo ladattu;
 Token vanheni 24 tuntia työn valmistumisen jälkeen;
 Pyydettyä tunnusta ei ole olemassa;
a result osio, jonka avulla käyttäjä voi tarkastella prosessin etenemistä ja hakea tuloksia:
 Pyynnön tila; mahdolliset tilat ovat:
· Processing: validoinnit ovat käynnissä;
· Completed: kaikki tarkistukset suoritettiin ja tulostiedosto on ladattavissa;
· Failed: käsittely on epäonnistunut johtuen jokin seuraavista virheistä:
 File ei vastaa odotettua muotoat;
 File ei vastaa odotettua rakennetta;
 Rpyyntöä ei ole käsitelty. IP-osoite tällä hetkellä estetty;
 Rtoive ei täytäing pyyntöjen vähimmäismäärä;
 Rratsastus ylittääing pyyntöjen enimmäismäärä;
 Meräpyyntöjen enimmäismäärä saavutettu;
 Yleinen järjestelmävirhe lopetti käsittelyn;

On huomattava, että yksittäinen vika (liiketoiminta tai järjestelmä) raportoidaan ongelman validoinnin tuloksena, eikä se laukaise FAILED-tilaa.

 Percentage of completion: prosenttiosuus lasketaan käsiteltyjen ALV-numeroiden määrän ja eräpyynnön ALV-numeroiden kokonaismäärän välisen suhteen perusteella;
 Download -painike: käytettävissä vain, kun tila on valmis, se mahdollistaa tuloksena olevan tiedoston lataamisen, joka palauttaa jokaisen vahvistettavan ALV-numeron osalta vahvistustulokset, jotka sisältävät samat kentät ja viestit kuin ALV-vahvistussivulla.

.

Lähde: OhjekirjaVies-on-the-Web – julkinen