Dávkové ověření VIES

Nedávno byla na webových stránkách Evropské komise (VIES) k dispozici nová, dávková metoda ověřování DIČ EU. Bohužel je v tuto chvíli k dispozici pouze z úrovně GUI. Při popisu této metody ověřování jsme připravili a průzkum pro naše klienty ze kterého bychom rádi zjistili, zda máte zájem o dávkový (asymetrický) způsob ověřování DIČ EU.

Nabídka ověření dávky obsahuje dvě podnabídky: Žádosti o dávku a Výsledky dávky.

Dávkový požadavek

The požadavek na dávku strana obsahuje dvě hlavní sekce:

A část popisu, vysvětlující funkci a poskytující šablony pro formát vstupního souboru dávkového požadavku;
A sekce žádostí; umožňující nahrát soubor a spustit dávkové ověření prostřednictvím a Submit knoflík.
Důležité oznámení: Maximální počet záznamů v odesílaném balíku je 100.
Grafické uživatelské rozhraní, text, aplikace, e-mail Popis automaticky generován
Postava 7: Dávkové požadavky

Po odeslání požadavku je uživatel přesměrován na druhý podnabídka stránku s výsledky.

Výsledek dávky

Thje stránka s výsledkem dávkového ověření je přístupný buď při odeslání nového požadavku, nebo přímo přes podnabídku.

12 - Zobrazení výsledků dávky
Postava 8: Výsledky šarže

.

Stránka obsahuje tři sekce:

A description sekce, popisující funkci;
A search sekce, která umožňuje zadat token dávky pro přístup k odpovídajícím výsledkům. Token je předvyplněn při přístupu na stránku odesláním požadavku; při hledání tokenu může dojít k následující chybě:
 Výsledky již staženy;
 Platnost tokenu vypršela 24 hodin po dokončení úlohy;
 Požadovaný token neexistuje;
A result sekce, která uživateli umožňuje konzultovat průběh procesu a získat výsledky:
 Stav žádosti; možné stavy jsou:
· Processing: validace probíhají;
· Completed: všechna ověření byla provedena a výsledný soubor je k dispozici ke stažení;
· Failed: zpracování selhalo z důvodu jedna z následujících chyb:
 File neodpovídá očekávanému tvarut;
 File neodpovídá očekávané struktuře;
 Rpožadavek nezpracován. IP adresa je aktuálně blokována;
 Rpožadavek nesplníIng minimální počet žádostí;
 Request překročitIng maximální počet žádostí;
 Mdosažený maximální počet dávkových požadavků;
 Obecná chyba systému zastaveno zpracování;

Je třeba poznamenat, že individuální selhání (podnikání nebo systému) bude hlášeno jako výsledek ověření problému a nespustí stav FAILED;

 Percentage of completion: procento se vypočítá na základě poměru mezi počtem zpracovaných DIČ a celkovým počtem DIČ v požadavku na dávku;
 Download tlačítko: dostupné pouze po dokončení stavu, umožňuje stažení výsledného souboru, který vrátí pro každé DIČ, které má být ověřeno, výsledky ověření včetně stejných polí a zpráv jako na stránce Ověření DPH.

.

Zdroj: Uživatelský manuálVies-on-the-Web – Veřejné