VIES-batchvalidatie

Onlangs is er een nieuwe batchmethode voor het valideren van EU-btw-nummers beschikbaar op de website van de Europese Commissie (VIES). Helaas is het momenteel alleen beschikbaar vanaf GUI-niveau. Terwijl we deze validatiemethode beschrijven, hebben we een enquête voor onze klanten waaruit wij graag willen weten of u geïnteresseerd bent in een batch (asymmetrische) methode voor het verifiëren van EU BTW-nummers.

Het batchvalidatiemenu bevat twee submenu's: Batchaanvragen en Batchresultaten.

Batch-aanvraag

De batch-verzoek bladzijde bevat twee hoofdsecties:

A beschrijvingsgedeelte, waarin de functie wordt uitgelegd en sjablonen worden geboden voor het invoerbestandsformaat voor batchaanvragen;
A verzoeksectie; waarmee u een bestand kunt uploaden en een batchvalidatie kunt starten via een Submit knop.
Belangrijke mededeling: Het maximale aantal records in het verzonden pakket is 100.
Grafische gebruikersinterface, tekst, applicatie, e-mail Beschrijving automatisch gegenereerd
Figuur 7: Batchaanvragen

Bij het indienen van een verzoek wordt de gebruiker doorgestuurd naar de tweede submenu pagina met de resultaten.

Batchresultaat

Eis resultaatpagina batchvalidatie is toegankelijk bij het indienen van een nieuwe aanvraag of rechtstreeks via het submenu.

12 - Weergave batchresultaten
Figuur 8: Batchresultaten

.

De pagina bevat drie secties:

A description sectie, waarin de functie wordt beschreven;
A search sectie, waarmee u een batchtoken kunt invoeren om toegang te krijgen tot de bijbehorende resultaten. Het token wordt vooraf ingevuld wanneer u de pagina bezoekt via het indienen van een verzoek; de volgende fout kan optreden bij het zoeken naar een token:
 Resultaten al gedownload;
 Token is 24 uur na voltooiing van de taak verlopen;
 Het aangevraagde token bestaat niet;
A result sectie, waardoor de gebruiker de voortgang van het proces kan raadplegen en de resultaten kan ophalen:
 Status van de aanvraag; de mogelijke statussen zijn:
· Processing: validaties zijn aan de gang;
· Completed: alle validaties zijn uitgevoerd en het resultaatbestand kan worden gedownload;
· Failed: de verwerking is mislukt vanwege een van de volgende fouten:
 File komt niet overeen met de verwachte vormT;
 File komt niet overeen met de verwachte structuur;
 Raanvraag niet verwerkt. IP-adres momenteel geblokkeerd;
 Rverzoek niet vervullening het minimumaantal verzoeken;
 Rpaard overschrijdening het maximale aantal verzoeken;
 Mmaximum aantal batchverzoeken bereikt;
 Algemene systeemfout gestopt met verwerken;

Opgemerkt moet worden dat individueel falen (bedrijf of systeem) zal worden gerapporteerd als resultaat van de validatie van het probleem en niet de status FAILED zal veroorzaken;

 Percentage of completion: het percentage wordt berekend op basis van de verhouding tussen het aantal verwerkte BTW-nummers en het totaal aantal BTW-nummers in de batchaanvraag;
 Download knop: alleen beschikbaar als de status voltooid is, hiermee kunt u het resulterende bestand downloaden, dat voor elk te valideren BTW-nummer de validatieresultaten retourneert, inclusief dezelfde velden en berichten als op de pagina BTW-validatie.

.

Bron: HandleidingVies-on-the-Web – Openbaar