EU VAT CLI/CMD Checker

VIES CLI/CMD Checker är en klientapplikation som möjliggör snabb och automatisk kontroll av enheter (entreprenörer) från kommandoradsnivån (CLI / CMD) vad gäller deras nuvarande status i VIES-systemet. Information om installation, konfiguration och användning beskrivs direkt på VIES Checker CLI/CMD-sidan.