EU PDV CLI/CMD Checker

VIES CLI/CMD Checker je klijentska aplikacija koja omogućava brzu i automatsku provjeru subjekata (izvođača) iz razine naredbenog retka (CLI/CMD) u pogledu njihovog trenutnog statusa u VIES sustavu. Pojedinosti o instalaciji, konfiguraciji i korištenju opisane izravno na stranici VIES Checker CLI/CMD.