Kontrola aplikácie DPH v EÚ (GUI)

Aplikácia VIES Checker umožňuje načítať akýkoľvek CSV súbor na kontrolu subjektov (dodávateľov), ktorých IČ DPH EÚ sú uložené v CSV súbore z hľadiska ich stavu v systéme VIES. Podrobnosti o inštalácii, konfigurácii a používaní sú popísané priamo na stránke aplikácie VIES Checker.