Doplnok Excel na overenie VIES

Doplnok Excel umožňuje rýchlo a automaticky kontrolovať entity (dodávateľov) pomocou excelovskej tabuľky z hľadiska ich aktuálneho stavu v systéme VIES. Podrobnosti o inštalácii, konfigurácii a používaní sú popísané priamo na stránke VIES Validator doplnku Excel.