Dovoľujeme si Vás upozorniť, že z dôvodu plánovaných údržbových prác bude od 22:00 dňa 23. septembra 2023 (sobota) do 02:00 dňa 24. septembra 2023 (nedeľa) prerušený prístup na webové stránky.
Práce budú súvisieť so zvýšením bezpečnosti systému a skvalitnením poskytovaných služieb.

Ak máte nejaké otázky, kontaktujte zákaznícky servis.

Ospravedlňujeme sa za prípadné nepríjemnosti.

Tím VIES API

Kategórie: údržbu