Knižnica C/C++

Knižnica napísaná v jazyku C na použitie v aplikáciách C / C++, ktorá vám umožňuje kontrolovať a získavať údaje zo systému VIES spravovaného Európskou úniou. Podrobnosti o integrácii na stránke Dokumentácia.

PHP knižnica

Knižnica napísaná v PHP, ktorá vám umožňuje kontrolovať a získavať údaje zo systému VIES spravovaného Európskou úniou. Podrobnosti o integrácii na stránke Dokumentácia.

Knižnica JavaScript (Node.js).

Programovanie knižníc umožňuje vyhľadávať údaje podnikateľov na základe zadaného IČ DPH EÚ. Knižnica JavaScript (Node.js) vám umožňuje kontrolovať a sťahovať údaje zo systému VIES spravovaného Európskou úniou. Podrobnosti o integrácii na stránke Dokumentácia.

JAVA knižnica

Programovanie knižníc umožňuje vyhľadávať údaje podnikateľov na základe zadaného IČ DPH EÚ. Java knižnica vám umožňuje kontrolovať a sťahovať dáta zo systému VIES spravovaného Európskou úniou. Podrobnosti o integrácii na stránke Dokumentácia.

Kontrola CLI/CMD DPH v EÚ

VIES CLI/CMD Checker je klientska aplikácia, ktorá umožňuje rýchlu a automatickú kontrolu entít (dodávateľov) z úrovne príkazového riadku (CLI / CMD) z hľadiska ich aktuálneho stavu v systéme VIES. Podrobnosti o inštalácii, konfigurácii a používaní sú popísané priamo na stránke CLI/CMD VIES Checker.

Doplnok Excel na overenie VIES

Doplnok Excel umožňuje rýchlo a automaticky kontrolovať entity (dodávateľov) pomocou excelovskej tabuľky z hľadiska ich aktuálneho stavu v systéme VIES. Podrobnosti o inštalácii, konfigurácii a používaní sú popísané priamo na stránke VIES Validator doplnku Excel.

Kontrola aplikácie DPH v EÚ (GUI)

Aplikácia VIES Checker umožňuje načítať akýkoľvek CSV súbor na kontrolu subjektov (dodávateľov), ktorých IČ DPH EÚ sú uložené v CSV súbore z hľadiska ich stavu v systéme VIES. Podrobnosti o inštalácii, konfigurácii a používaní sú popísané priamo na stránke aplikácie VIES Checker.