Knižnica C/C++

Knižnica napísaná v jazyku C na použitie v aplikáciách C / C++, ktorá vám umožňuje kontrolovať a získavať údaje zo systému VIES spravovaného Európskou úniou. Podrobnosti o integrácii na stránke Dokumentácia.