Knižnica Python

Knižnica napísaná v jazyku Python, ktorá vám umožňuje kontrolovať a získavať údaje zo systému VIES spravovaného Európskou úniou. Podrobnosti o integrácii na stránke Dokumentácia.

Kontrola CLI/CMD DPH v EÚ

VIES CLI/CMD Checker je klientska aplikácia, ktorá umožňuje rýchlu a automatickú kontrolu entít (dodávateľov) z úrovne príkazového riadku (CLI / CMD) z hľadiska ich aktuálneho stavu v systéme VIES. Podrobnosti o inštalácii, konfigurácii a používaní sú popísané priamo na stránke CLI/CMD VIES Checker.

Kontrola aplikácie DPH v EÚ (GUI)

Aplikácia VIES Checker umožňuje načítať akýkoľvek CSV súbor na kontrolu subjektov (dodávateľov), ktorých IČ DPH EÚ sú uložené v CSV súbore z hľadiska ich stavu v systéme VIES. Podrobnosti o inštalácii, konfigurácii a používaní sú popísané priamo na stránke aplikácie VIES Checker.