Αλλαγές στις τιμές των υπηρεσιών από την 1η Ιανουαρίου 2024

Αγαπητοί πελάτες, Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι από την 1η Ιανουαρίου 2024 οι τιμές όλων των τυπικών προγραμμάτων (συνδρομή) αλλάζουν σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: Startup Business Professional 10 € 30 € 50 € 0,03 €/αίτημα (* ) 0,02 €/αίτημα (*) 0,01 €/αίτημα (*) (*) Τέλη για single Διαβάστε περισσότερα…

Σοβαρά προβλήματα (σφάλμα MS_MAX_CONCURRENT_REQ) με εταιρείες επαλήθευσης από τη Γερμανία (ξεκινώντας από DE) στο VIES

MS_MAX_CONCURRENT_REQ Σφάλμα για ΑΦΜ ΕΕ της Γερμανίας (DE) Αγαπητοί πελάτες, Λόγω του μεγάλου αριθμού αναφορών που αποστέλλονται από εσάς σχετικά με την αδυναμία επαλήθευσης των εργολάβων στο Σύστημα Πληροφοριών και Ανταλλαγής ΦΠΑ (VIES), οι οποίοι χρησιμοποιούν τον γερμανικό ΑΦΜ ΕΕ (DE) , θα θέλαμε να σας παρουσιάσουμε την επίσημη Διαβάστε περισσότερα…