Промени в цените на услугите от 1 януари 2024 г

Уважаеми клиенти, Бихме искали да Ви информираме, че от 1 януари 2024 г. цените на всички стандартни планове (абонамент) се променят в съответствие с таблицата по-долу: Startup Business Professional 10 € 30 € 50 € 0,03 €/заявка (* ) 0,02 €/заявка (*) 0,01 €/заявка (*) (*) Такси за единична Прочетете още…

Сериозни проблеми (грешка MS_MAX_CONCURRENT_REQ) при проверка на компании от Германия (започващи с DE) във VIES

MS_MAX_CONCURRENT_REQ Грешка за Германия (DE) ДДС номера в ЕС Уважаеми клиенти, Поради големия брой изпратени от вас доклади относно невъзможността да се проверят контрагенти в системата за обмен на информация и обмен на ДДС (VIES), които използват германския ЕС ДДС номер (DE) , бихме искали да ви представим официалния Прочетете още…