VIES API – Вече е наличен JSON формат за върнати отговори!

Уважаеми клиенти,

Бихме искали да информираме всички viesapi.eu клиенти, че за да отговорим на техните нужди, ние сме внедрили възможността за получаване на отговор, съответстващ на JSON структурата, след изпращане на заявка директно до предоставения REST API интерфейс.

Новата версия на API беше внедрена в производствената и тестовата среда и покри всички налични в момента функции.

Подробности за това как да получите JSON отговор са описани в REST API страница с документация.

VIES API екип