Какво трябва да направя, когато проверката на ДДС номера на ЕС във VIES е неуспешна или VIES върне информация, че номерът е неправилен или не съществува?

ДДС номерът за проверка на VIES е невалиден

Важен отказ от отговорност

Услугата viesapi.eu не е отговорен за управлението на Система VIES, който се поддържа от Европейската комисия. Всички въпроси, свързани с остарели фирмени данни в Система VIES трябва да бъдат насочени към данъчната администрация на дадена страна, членка на Европейския съюз.

Как и къде да получите помощ, ако вашият ДДС номер в ЕС е невалиден

Ако номер по ДДС е показан като невалиден, първо проверете с клиента си дали посоченият номер е правилен (правилен брой знаци, правилна дължина и префикс на държавата). Ако номерът, цитиран от вашия клиент, дори след проверка, продължава да е „невалиден“, трябва да помолите този бизнес да се свърже с неговата/нейната данъчна администрация, за да поиска данните в националната система за обмен на информация за ДДС (VIES) да бъдат актуализирани (само националните данъчни администрации могат да актуализират VIES данните).

Ако установите, че данните на вашия бизнес са неверни или неактуални, трябва да се свържете с вашата собствена данъчна администрация и да поискате те да бъдат коригирани. Моля, имайте предвид, че някои данъчни администрации в ЕС ще изискват от вас да подадете такива искания в писмен вид или като попълните формуляр.

Някои държави-членки / Северна Ирландия изискват допълнителна регистрация за транзакции в рамките на ЕС и записват в своите национални VIES бази данни само такива ДДС номера; следователно е възможно номер по ДДС, дори и да е правилен, да не бъде валидиран чрез VIES, тъй като собственикът на този номер по ДДС не участва в транзакции в рамките на ЕС или не се е регистрирал за тези цели в своята данъчна администрация.

Данъчната администрация, с която трябва да се свържете, винаги е администрацията, която е предоставила идентификационния номер по ДДС, за който са открити грешки или неправилни данни. Тази данъчна администрация може да бъде идентифицирана чрез префикса на държавата, който предхожда идентификационния номер по ДДС. Корекциите се извършват в съответствие с вътрешните процедури на съответната държава-членка/Северна Ирландия.

Приложено можете да намерите списък, съдържащ уеб-връзки към началните страници на националните данъчни администрации, с които можете да се свържете за корекция

Държава-членка на ЕС Форма за контакт
AT https://service.bmf.gv.at/service/anwend/behoerden
BE vat.validation@minfin.fed.be
телефон (+32) 2 5774030 http://finances.belgium.be/fr/entreprises/tva/intracommunautaire/numeros_de_tva_intracommunautaires/
BG infocenter@nra.bg,
Кол център на НАП: + 359 2 9859 6801
CY http://www.mof.gov.cy/mof/tax/taxdep.nsf/page86_gr/page86_gr?opendocument
CZ http://www.financnisprava.cz/cs/mezinarodni-spoluprace/mezinarodni-spoluprace-a-dph/dph-v-eu/overovani-dic-vat-id
DE https://evatr.bff-online.de/eVatR
DK https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/ERST/Webreg_aendre_virksomhed__lukke_virksomhed
EE emta@emta.ee
EL http://www.aade.gr/epicheireseis/phorologikes-yperesies/egkyroteta/egkyroteta-arithmoy-phpa-vies
ES https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/tramitacion/ZZ09.shtml
FI http://www.vero.fi/fi-FI
FR https://entreprendre.service-public.fr/vosdroits/F23570
HR В случай на промяна на някоя от регистрационните данни на данъкоплатеца, трябва да се свържете с местната данъчна служба.
HU https://nav.gov.hu/ugyfeliranytu/eu_adoszam
IE http://www.revenue.ie/en/contact/index.html
IT http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/contatta
LT Бюро за помощ на VIES – j.gukovas@vmi.lt и за всякакъв вид информация или запитвания към Държавната данъчна инспекция на Литва: http://www.vmi.lt/cms/en/mokesciu-informacijos-centro-kontaktai
LU http://www.aed.public.lu/tva/immatriculation/modifications.html
LV https://www.vid.gov.lv/en/contact-us
MT vat.cfr@gov.mt
NL При промяна на адреса данъкоплатците следва да уведомят Търговската камара. В случай на друга промяна те трябва да се свържат с (местната) данъчна служба.
PL http://www.mf.gov.pl/krajowa-administracja-skarbowa/jednostki-podlegle/znajdz-jednostke
PT dsifae-vies@at.gov.pt
RO http://www.anaf.ro/anaf/internet/ANAF/asistenta_contribuabili/persoane_juridice/asistenta_prin_email/
SE https://www.skatteverket.se/omskatteverket/kontaktaoss/eposta/stallenfraga.4.71004e4c133e23bf6db8000110925.html
SI http://www.fu.gov.si/kontakti/#c6688/
SK https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zoznamy
https://www.financnasprava.sk/en/contact/financial-directorate-contact
XI https://www.gov.uk/vat-registration/changes-to-your-details

източник: VIES ЧЗВ.

Какво трябва да направя, ако моят собствен ДДС номер или ДДС номерът на моя клиент изглежда невалиден?

Уеб сайтът на Комисията е система в реално време, която проверява валидността на идентификационните номера по ДДС спрямо базите данни, поддържани от държавите-членки / Северна Ирландия. С други думи, когато проверявате номер, се проверява базата данни на тази държава членка/Северна Ирландия.

Ако вашият ДДС номер изглежда невалиден, трябва да се заемете с този въпрос със собствената си данъчна администрация.

Ако номерът по ДДС на вашия клиент се окаже невалиден, тогава той трябва да се обърне към своята фискална администрация.

Ще намерите още отговори на най-често задаваните въпроси на нашия уебсайт: VIES API ЧЗВ.