EU VAT Application Checker (GUI)

VIES Checker-applikationen låter dig ladda vilken CSV-fil som helst för att kontrollera enheter (entreprenörer), vars EU-momsnummer sparas i CSV-filen vad gäller deras status i VIES-systemet. Installations-, konfigurations- och användningsdetaljer beskrivs direkt på VIES Checker Application-sidan.