Poštovani kupci,

Obavještavamo Vas da danas (28.11.2023.) od cca 7:40 sati API i GUI VIES sustava nisu dostupni.

Stoga, upiti poslani pomoću getVIESData funkcija neće biti ispravno obrađena i vratit će pogrešku. Detaljna poruka dostupna je na službenim stranicama VIES sustava: https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/ 

VIES usluga nije dostupna

Ujedno vas obavještavamo da čim VIES usluga bude dostupna, getVIESData funkcija će automatski početi vraćati točne podatke.

Tim Viesapi.eu