Νέα μέτρα για την καταπολέμηση της απάτης ΦΠΑ στις ηλεκτρονικές πωλήσεις

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εισήγαγε νέα μέτρα για την καταπολέμηση της απάτης ΦΠΑ στις ηλεκτρονικές πωλήσεις, με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου. Αυτά περιλαμβάνουν τη δημιουργία ενός Κεντρικού Ηλεκτρονικού Συστήματος Πληροφοριών Πληρωμών (CESOP) για την ενίσχυση του εντοπισμού και της πρόληψης της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ, διευκολύνοντας την κοινή χρήση και την ανταλλαγή των δεδομένων πληρωμών μεταξύ των κρατών μελών. Η πρωτοβουλία στοχεύει στην αντιμετώπιση του σημαντικού κενού ΦΠΑ στην ΕΕ, το οποίο ανερχόταν σε 61 δισεκατομμύρια ευρώ το 2021, βελτιώνοντας τη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις ηλεκτρονικές συναλλαγές πωλήσεων.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο…

Κατηγορίες: cesop