Нови мерки за борба с измамите с ДДС при онлайн продажби

Европейската комисия въведе нови мерки за борба с измамите с ДДС при онлайн продажбите, в сила от 1 януари. Те включват създаването на Централна електронна система за информация за плащане (CESOP) за подобряване на откриването и предотвратяването на измами с ДДС чрез улесняване на споделянето и обмена на данни за плащане между държавите-членки. Инициативата има за цел да се справи със значителната разлика в ДДС в ЕС, която възлизаше на 61 милиарда евро през 2021 г., чрез подобряване на сътрудничеството и обмена на информация по отношение на транзакциите за онлайн продажби​.

Прочетете цялата статия…

Категории: цезоп