Kontroler aplikacji VAT UE (GUI)

Aplikacja VIES Checker umożliwia wczytanie dowolnego pliku CSV w celu sprawdzenia podmiotów (kontrahentów), których numery VAT UE są zapisane w pliku CSV pod kątem ich statusu w systemie VIES. Szczegóły instalacji, konfiguracji i użytkowania opisane bezpośrednio na stronie aplikacji VIES Checker.