Provjera prijave za EU PDV (GUI)

Aplikacija VIES Checker omogućuje učitavanje bilo koje CSV datoteke za provjeru subjekata (izvođača) čiji su EU PDV brojevi pohranjeni u CSV datoteci u pogledu statusa u VIES sustavu. Pojedinosti o instalaciji, konfiguraciji i korištenju opisane su izravno na stranici aplikacije VIES Checker.