Уважаеми клиенти,

Бихме искали да ви информираме, че от 1 януари 2024 г. цените на всички стандартни планове (абонамент) се променят в съответствие с таблицата по-долу:

Стартиране

Бизнес

Професионален

10 €

30 €

50 €

0,03 €/заявка (*)

0,02 €/заявка (*)

0,01 €/заявка (*)

(*) Таксите за единична заявка ще бъдат начислени непроменени, само след надвишаване на ограничението за брой заявки (запитвания), произтичащо от избрания план.

Цените за Индивидуални планове остават непроменени – всички Клиенти, които към момента имат Индивидуален абонамент запазват текущите си тарифи за изпълнени заявки (запитвания).

Добавяме и възможност за извършване на годишни плащания, които ще бъдат възнаградени с отстъпка от 30%.

Броят на наличните заявки (заявки) в стандартните планове (абонаменти) не се променя.

VIES API екип

Категории: Новини