EU VAT CLI/CMD Checker

VIES CLI/CMD Checker е клиентско приложение, позволяващо бърза и автоматична проверка на субекти (контрагенти) от ниво команден ред (CLI/CMD) по отношение на текущото им състояние в системата VIES. Подробности за инсталиране, конфигуриране и използване, описани директно на страницата CLI/CMD на VIES Checker.