JAVA biblioteka

Programske biblioteke omogućuju pretraživanje podataka o poduzetnicima na temelju unesenog PDV EU broja. Java biblioteka omogućuje provjeru i preuzimanje podataka iz VIES sustava koji održava Europska unija. Detalji o integraciji na stranici Dokumentacija.