Έλεγχος ΕΕ ΦΠΑ CLI/CMD

Το VIES CLI/CMD Checker είναι μια εφαρμογή πελάτη που επιτρέπει γρήγορο και αυτόματο έλεγχο οντοτήτων (εργολάβων) από το επίπεδο γραμμής εντολών (CLI / CMD) ως προς την τρέχουσα κατάστασή τους στο σύστημα VIES. Λεπτομέρειες εγκατάστασης, διαμόρφωσης και χρήσης που περιγράφονται απευθείας στη σελίδα VIES Checker CLI/CMD.

Έλεγχος εφαρμογής ΦΠΑ ΕΕ (GUI)

Η εφαρμογή VIES Checker σάς επιτρέπει να φορτώσετε οποιοδήποτε αρχείο CSV για να ελέγξετε οντότητες (εργολάβους), των οποίων οι αριθμοί ΦΠΑ ΕΕ αποθηκεύονται σε αρχείο CSV ως προς την κατάστασή τους στο σύστημα VIES. Λεπτομέρειες εγκατάστασης, διαμόρφωσης και χρήσης που περιγράφονται απευθείας στη σελίδα εφαρμογής VIES Checker.