Εισαγωγή

Η υπηρεσία Viesapi.eu παρέχει δεδομένα επιλεγμένων επιχειρηματιών χρησιμοποιώντας υπηρεσίες web, βιβλιοθήκες προγραμματισμού και αποκλειστικές εφαρμογές. Χρησιμοποιώντας το διαθέσιμο λογισμικό (βιβλιοθήκες, εφαρμογές και πρόσθετο Excel) οι πελάτες σας θα είναι σε θέση:

  • έλεγχος της κατάστασης ΑΦΜ της ΕΕ των εργολάβων στο σύστημα VIES,
  • κατεβάστε τα στοιχεία της εταιρείας από το σύστημα VIES,
  • αυτόματη συμπλήρωση των εντύπων τιμολογίων,

με τον ταχύτερο δυνατό τρόπο.

Αυτό το έγγραφο περιγράφει λεπτομερώς τα βήματα που πρέπει να ληφθούν για τη σωστή ενσωμάτωση με την υπηρεσία viesapi.eu.


Προσοχή! Η πλήρης λειτουργικότητα μπορεί να ελεγχθεί χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο Test VIES API. Με τη χρήση του API TEST μπορείτε να ελέγξετε όλες τις λειτουργίες που προσφέρονται στα προγράμματα επί πληρωμή χωρίς την ανάγκη δημιουργίας λογαριασμού.


Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να αποκτήσετε πρόσβαση στη διεπαφή API παραγωγής.

Το πρώτο βήμα είναι να εγγραφείτε στο σύστημα και να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό. Χάρη στο οποίο θα είναι δυνατή η λήψη του λογισμικού και η περαιτέρω διαμόρφωση του για σωστή επικοινωνία με τις υπηρεσίες web που παρέχει η υπηρεσία viesapi.eu.

Εγγραφή

Απαιτείται η εγγραφή μιας οντότητας που επιθυμεί να χρησιμοποιήσει τη λειτουργικότητα της υπηρεσίας viesapi.eu. Για να το κάνετε αυτό, μεταβείτε στο Εγγραφή σελίδα και συμπληρώστε την κατάλληλη φόρμα. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χρήση της υπηρεσίας viesapi.eu είναι η αποδοχή των κανονισμών. Συμπληρώνοντας σωστά τη φόρμα και κάνοντας κλικ στο Εγγραφείτε κουμπί θα δημιουργήσει λογαριασμό στην υπηρεσία viesapi.eu και την αυτόματη ενεργοποίησή του.

Σύνδεση

Η σύνδεση σε έναν ενεργοποιημένο λογαριασμό είναι δυνατή μετά την εισαγωγή του Καρτέλα σύνδεσης και την κατάθεση της διεύθυνσης e-mail και του κωδικού πρόσβασης που ορίστηκαν κατά την εγγραφή. Μετά τον σωστό έλεγχο ταυτότητας, είναι δυνατή η διαχείριση του λογαριασμού. Ο χρήστης μπορεί να δημιουργήσει αναγνωριστικά και κλειδιά πρόσβασης στον λογαριασμό του, τα οποία χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο ταυτότητας του στο σύστημα.

Δημιουργία αναγνωριστικού (αναγνωριστικό) και κλειδιού πρόσβασης (κλειδί)

Όταν συνδέεστε για πρώτη φορά, ένα identifier δημιουργείται αυτόματα μαζί με το αντίστοιχο key. ο identifier είναι δημόσια και δεν απαιτεί προστασία, ενώ η key είναι ιδιωτικό και δεν πρέπει να είναι διαθέσιμο σε τρίτους. Επιπλέον, για να αυξηθεί η ασφάλεια, ο χρήστης μπορεί να εισάγει το IP address από το οποίο μπορεί να προέρχονται έρευνες. Αυτή θα μπορούσε, για παράδειγμα, να είναι η διεύθυνση IP ενός ηλεκτρονικού καταστήματος. Δεν υπάρχει όριο στον αριθμό των δημιουργούμενων ζευγών κλειδιών και αναγνωριστικών. Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν θέλει να χρησιμοποιήσει κανένα ζεύγος αναγνωριστικού-κλειδιού, μπορεί να το απενεργοποιήσει αλλάζοντας την κατάστασή του.

Κλειδιά API

Τρέχουσες διαθέσιμες μέθοδοι πρόσβασης VIES API

Παρακάτω παρουσιάζουμε τις πιθανές μεθόδους πρόσβασης στο VIES API. Κάντε κλικ στον τίτλο ή στον σύνδεσμο προς την τεκμηρίωση για λεπτομέρειες.

1. Βιβλιοθήκες προγραμματισμού: PHP, .NET (C#, Visual Basic, SQL Server, Access, Dynamics, FoxPro), Python, Java, C/C++, JavaScript

Τεχνική τεκμηρίωση και λεπτομερής περιγραφή του τρόπου χρήσης των βιβλιοθηκών που διατίθενται στο Τεκμηρίωση αυτί.

Μπορείτε να κατεβάσετε αρχεία βιβλιοθηκών από τον συνδεδεμένο ιστότοπο Κατεβάστε.

2. Πρόσθετο Microsoft Excel VIES API

Για τα άτομα που χρησιμοποιούν την εφαρμογή Excel σε καθημερινή βάση, ετοιμάσαμε ένα εύχρηστο πρόσθετο. Σας επιτρέπει να ελέγχετε αποτελεσματικά (χωρίς γνώσεις προγραμματισμού) την κατάσταση μιας οντότητας στη λευκή λίστα, το μητρώο ΦΠΑ και το σύστημα VIES καθώς και την αναζήτηση και λήψη δεδομένων οντοτήτων και τον έλεγχο της τρέχουσας κατάστασης επιχειρηματικής τους δραστηριότητας.

Λεπτομέρειες εγκατάστασης, διαμόρφωσης και χρήσης στο Πρόσθετο MS Excel VIES API σελίδα.

3. Έλεγχος εφαρμογής ΦΠΑ ΕΕ (GUI)

Η εφαρμογή VIES Checker σάς επιτρέπει να φορτώσετε οποιοδήποτε αρχείο CSV για να ελέγξετε οντότητες (εργολάβους), των οποίων οι αριθμοί ΦΠΑ ΕΕ αποθηκεύονται σε αρχείο CSV ως προς την κατάστασή τους στο σύστημα VIES.

Λεπτομέρειες εγκατάστασης, διαμόρφωσης και χρήσης που περιγράφονται απευθείας στο Εφαρμογή VIES Checker σελίδα.

Η εφαρμογή δεν απαιτεί εγκατάσταση και δικαιώματα διαχειριστή για να εκτελεστεί. Μπορείτε να το κατεβάσετε από το Κατεβάστε σελίδα.

4. Έλεγχος ΕΕ ΦΠΑ CLI/CMD

Το VIES CLI/CMD Checker είναι μια εφαρμογή πελάτη που επιτρέπει γρήγορο και αυτόματο έλεγχο οντοτήτων (εργολάβων) από το επίπεδο γραμμής εντολών (CLI / CMD) ως προς την τρέχουσα κατάστασή τους στο σύστημα VIES.

Λεπτομέρειες εγκατάστασης, διαμόρφωσης και χρήσης που περιγράφονται απευθείας στο VIES Checker CLI/CMD σελίδα.

Η εφαρμογή δεν απαιτεί εγκατάσταση και δικαιώματα διαχειριστή για να εκτελεστεί. Μπορείτε να το κατεβάσετε από το Κατεβάστε σελίδα.

5. REST API

Εάν ενδιαφέρεστε να συνδεθείτε απευθείας στο REST API μας, διαβάστε τις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στο REST API σελίδα.

6. Αυτόματη παρακολούθηση της κατάστασης των προμηθευτών ΦΠΑ της ΕΕ

Η υπηρεσία αυτόματου ελέγχου των αριθμών ΦΠΑ της ΕΕ επιτρέπει την παρακολούθηση της κατάστασης της οντότητας στο σύστημα VIES χωρίς καθόλου συντήρηση. Διαβάστε περισσότερες πληροφορίες για το Παρακολούθηση σελίδα.